Kairos Muziektherapie

....

Praktijk voor Muziektherapie en Muzikale Coaching

 Aanbod:

 • Muziektherapie
 • Muzikale coaching (door muzikaal verbeelden)
 • Workshops voor groepen
 • Saxofoonles
 • Muziekles op maat


Bij het geven van muziektherapie ga ik altijd op zoek naar het gezonde deel in de mens, en probeer dat te versterken. Zodat de weerbaarheid vergroot wordt en het zelfvertrouwen kan groeien.  

Doelen zijn bijvoorbeeld:  

 • Balans zoeken tussen denken en doen
 • Bewegingen soepeler maken door muzikale oefeningen
 • Omgaan met verlieservaringen
 • Positieve manieren zoeken om met ziekte om te kunnen gaan  
 • Afremmen van verstarring van de ledematen (bijvoorbeeld bij Parkinson)
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Plezier houden in het leven


Therapie voor wie?

Volwassenen met uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk als psychisch. 
Ik heb ervaring met de behandeling bij de ziekte van Parkinson, kanker, depressie, dementie, rouw, afasie, niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische problematiek. Maar ook als de klachten niet samenhangen met een ernstige ziekte kan muziektherapie goed zijn om te doen. Bijvoorbeeld bij een gevoel van stress, overspannenheid, of onbehagen zonder aanwijsbare reden. Dit werkt dan als preventieve behandeling, of om erger te voorkomen (burnout).

 Muzikale coaching

Voor mensen die een probleem ervaren in het dagelijks leven en daar op een andere manier zicht op willen krijgen in een kort traject. Gemiddeld beslaat een individueel traject 5 sessies.

In ieder mensenleven gebeurt vaak aan één stuk door veel. Soms kan dat nogal overweldigend zijn. Wat voor de één geen impact heeft, heeft dat voor een ander misschien wel, omdat iedereen verschillend is en op een andere manier omgaat met een ervaren probleem.

Bij muzikale coaching gebruik ik muzikale sculpturen. Dit is een methode die is ontwikkeld door Jack Verburgt en al op vele plekken succesvol ingezet. Er wordt gekeken naar een actuele situatie waar iemand moeite mee heeft, die vervolgens neergezet wordt met behulp van muziekinstrumenten. Zo wordt een situatie letterlijk zichtbaar en dat geeft al meteen een nieuwe kijk op de zaak. Het speelt zich af in het hier en nu en is gericht op een oplossing in de nabije toekomst. Door vervolgens de instrumenten tot klinken te brengen worden patronen letterlijk hoorbaar en zichtbaar. Door daar dingen in te veranderen, komt er een beweging op gang die ervoor zorgt dat degene die het probleem ervaart hier op een andere manier naar leert kijken. Dit wordt dan vertaald naar het dagelijks leven.

Soms wordt de muzikale sculptuur verward met een familie opstelling (waarbij mensen als representant opgesteld worden in de ruimte). Hier zijn wel elementen van terug te vinden in het werken met sculpturen, maar het grote verschil zit hem in het feit dat er bij familie opstellingen meer naar het verleden gekeken wordt, en bij muzikale sculpturen naar het actuele moment, en hoe er binnen een aantal weken naar een oplossing gewerkt kan worden.

Vragen kunnen zijn:

 • Ik kom alsmaar personen tegen die dominant zijn en wil daar een manier voor vinden om er geen last van te hebben.
 • Ik wil inzicht krijgen in een situatie binnen mijn gezin/ werk/ familie.
 • Ik moet gaan solliciteren, maar weet niet wat er verwacht wordt.
 • Iets heeft me overweldigd en ik wil inzicht hoe ik daarmee om kan gaan.
 • Ik heb last van stress, maar weet niet waar het vandaan komt.
 • Ik zit altijd vol plannen, maar in de praktijk komt er niks van terecht, hoe kan ik dat veranderen?


 Groepstherapie, workshops of lezingen

In overleg kan ik op locatie groepstherapie, workshops of lezingen verzorgen, bijvoorbeeld over leren samenwerken, afstemmen, je eigen plek innemen in een groep/ in de wereld, grenzen stellen, leiding durven nemen enz.  Neem hiervoor gerust contact op.

Saxofoonles of muziekles/ muzikale begeleiding op maat

Het leren bespelen van de saxofoon, om bijvoorbeeld in een orkest te kunnen gaan spelen of een band, of gewoon zelf voor je eigen ontspanning en plezier.

Op maat voor wie?

Denk hierbij aan muziekles bij een handicap, zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, angststoornissen, verstandelijke beperking. Of bij faalangst of podiumvrees.

Het verschil met muziektherapie is dat het bij muziekles gaat om het leren bespelen van een instrument, terwijl bij muziektherapie allerlei instrumenten en geluiden worden ingezet om een ervaren probleem om te buigen naar een beter perspectief. Bij therapie is het doel dus niet om een instrument te leren bespelen, bij muziekles wel. Er wordt bij muziekles ook geen behandelplan gemaakt, wel is er van tijd tot tijd een evaluatie of het nog steeds voor beide partijen aan de verwachtingen voldoet.