Kairos Muziektherapie

....

De Therapeut

Mijn naam is Lara Groen, ik ben als muziektherapeut opgeleid aan de Hogeschool Leiden (2007-2012) en als musicus klassiek saxofoon  aan het  Rotterdams Conservatorium (1988-1994). Ik heb  gewerkt als docent saxofoon en ensembleleider aan de Zeeuwse Muziekschool van 1994 tot 2015 en ik remplaceerde tussen 1993 en 2000 regelmatig in het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest in Den Haag en speelde in een saxofoonkwartet veel kamermuziek.   

Ik ben sinds 2011 als muziektherapeut in dienst bij stichting Laurens in Rotterdam. Daar werk ik met de doelgroepen psychiatrie en psychogeriatrie en in de palliatieve zorg (een hospice).   Als docent ben ik verbonden aan de Leerhuizen Palliatieve Zorg (nu Fini Vita), waar ik de training 'geluid, stilte en muziek' heb ontwikkeld, als aanvulling bij de basiscursus Palliatieve Zorg.

Bij de Hogeschool Leiden gaf ik van 2015 t/m 2019 jaarlijks een gastcollege op de opleiding Kunstzinnige therapie Muziek, over muziektherapie in de palliatieve zorg.

Sinds 2018 behandel ik in mijn eigen praktijk cliënten met specifieke ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, maar ook help ik cliënten bij de verwerking van rouw, oude trauma's en angsten en help ik mensen het leven weer in eigen hand te nemen. Ik ben geregistreerd lid van de NVvMT (Nederlandse vereniging voor muziektherapie) en de NVKT-oag (Nederlandse Vereniging Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag). Deze vallen sinds juni 2021 samen onder de overkoepelende FVB (Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen).

Sinds mei 2021 ben ik vanuit mijn praktijk verbonden met 'de Breinpuzzel', een dagopvang voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

In 2021 volgde ik een opleiding TA -transactionele analyse- en in 2022 een opleiding NMT -neurologische muziektherapie-.

RTV Rijnmond interviewde mij voor het programma 'Rijnmond staat Stil', over muziektherapie in de palliatieve zorg. 'Door middel van muziek contact maken met mensen, de gezonde persoon in hen aanspreken'. Gebruik de groene knop om het te beluisteren.

Artikelen

Voor het landelijke vakblad Pallium schreef ik enkele artikelen over muziektherapie in de palliatieve zorg, alleen of samen met collega's:

-Muziek als instrument in de palliatieve zorg, februari 2012.

-Rouwgroep 'Stap voor stap', de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking, over nazorg (samen met psycholoog Marij Thewissen en Beeldend Begeleider Karin Brandt), april 2014.

-Euthanasie, of niet? Hoe blijf je in verbinding als het moeilijk wordt? (samen met arts Marjon Oolbekkink), juni 2017.

-Dichterbij dan ooit, over herdenken in corona tijd (samen met geestelijk verzorger Rita Grootendorst), juni 2021.

Voor het vakblad van de NVKT -Reliëf- schreef ik twee artikelen:

-Da Capo al Fine, over de rol van muziektherapie in de hospicezorg (samen met Mariette Cooijmans), winter 2013.

-Multiculturele muziektherapie: samen zoeken naar verbinding, februari 2019.

Op LinkedIn verscheen het artikel 'Samen zoeken naar de eigen wijs' (juni 2022), over muziektherapie in de ouderenpsychiatrie.

Mocht u interesse hebben in één van deze artikelen, laat het weten, dan stuur ik een kopie op.