Kairos Muziektherapie

....

Praktijk voor Muziektherapie en Muzikale Coaching

 Aanbod:

 • Muziektherapie
 • Muzikaal verbeelden
 • Groepssessies
 • Workshops of lezingen
 • Saxofoonles
 • Muziekles op maat


Muziektherapie
Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied (afkomstig van website NVVMT). Bij muziektherapie worden allerlei instrumenten en geluiden ingezet om een ervaren probleem om te buigen naar een beter perspectief. Muzikale ervaring is niet noodzakelijk, affiniteit met muziek is wel aanbevolen voor een succesvol traject.
Bij het geven van muziektherapie ga ik altijd op zoek naar het gezonde deel in de mens, en probeer dat te versterken. Zodat de weerbaarheid vergroot wordt en het zelfvertrouwen kan groeien.  

Doelen zijn bijvoorbeeld:  

 • Bewegingen soepeler maken door muzikale oefeningen (ziekte van Parkinson)
 • Omgaan met verlieservaringen
 • Positieve manieren zoeken om met ziekte om te kunnen gaan  
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Plezier hebben/ houden in het leven

Therapie voor wie?

Gezonde volwassenen en volwassenen met uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk als psychisch. 
Ik heb ervaring met de behandeling bij de ziekte van Parkinson, kanker, depressie, dementie, rouw, afasie, niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische problematiek. Maar ook als de klachten niet samenhangen met een ernstige ziekte kan muziektherapie goed zijn om te doen. Bijvoorbeeld bij een gevoel van stress, overspannenheid, of onbehagen zonder aanwijsbare reden. Dit werkt dan als preventieve behandeling, of om erger te voorkomen (burnout).

 Muzikaal verbeelden

Voor mensen die een probleem ervaren in het dagelijks leven en daar op een andere manier zicht op willen krijgen in een kort traject. Gemiddeld beslaat een individueel traject 5 sessies. Deze methodiek is bijzonder geschikt om gedurende een korte afgebakende periode te werken aan een eigen thema dat om een oplossing vraagt. Hierbij ligt de nadruk meer op ‘doen’ in plaats van ‘praten’.


Muzikaal verbeelden is een methode die is ontwikkeld door Jack Verburgt (muzikale sculpturen) en al op vele plekken succesvol ingezet. Er wordt gekeken naar een actuele situatie waar iemand moeite mee heeft, die vervolgens neergezet wordt met behulp van muziekinstrumenten. Zo wordt een situatie letterlijk zichtbaar en dat geeft al meteen een nieuwe kijk op de zaak. Het speelt zich af in het hier en nu en is gericht op een oplossing in de nabije toekomst. Door vervolgens de instrumenten tot klinken te brengen worden patronen letterlijk hoorbaar en zichtbaar. Door daar dingen in te veranderen, komt er een beweging op gang die ervoor zorgt dat degene die het probleem ervaart hier op een andere manier naar leert kijken. Dit wordt dan vertaald naar het dagelijks leven.

Vragen kunnen zijn:

 • Ik wil inzicht krijgen in een situatie binnen mijn gezin/ werk/ familie.
 • Ik moet gaan solliciteren, maar weet niet wat er verwacht wordt.
 • Ik heb last van stress, maar weet niet waar het vandaan komt.


Muzikaal verbeelden met een groep                                          In groepssessies werk ik samen met Jolanda RuissenVraagstukken worden uitgebeeld met behulp van muziekinstrumenten. Dit kan zijn voor verschillende soorten groepen:

Intervisie met je team: éénmalige bijeenkomst
Iemand in de groep brengt kort en bondig een vraag of een casus in, die vervolgens met muziekinstrumenten wordt neergezet. Bijvoorbeeld een instrument voor een cliënt of een cliëntengroep, een instrument voor zichzelf en één voor bijvoorbeeld de manager die heel anders tegen de situatie aankijkt. Die instrumenten brengen we gezamenlijk tot klinken. Iedereen in de groep wordt actief betrokken in het proces, en kan soortgelijke situaties bedenken waarin hij of zij deze casus herkent. Dit blijkt een verfrissende manier van intervisie, omdat de nadruk minder op bespreken ligt en je creatief en op intuïtieniveau werkt.

Intervisie -met maximaal 8 personen- wordt begeleid door Jolanda en mij. Neem voor een op maat gemaakte offerte contact met ons op.
Mogelijk betaalt de werkgever mee aan intervisie- of groepssessies, bijvoorbeeld vanuit een scholingsbudget. De organisatie kan ook de totale scholing voor zijn rekening nemen, wijst u hen daar gerust op.

Andere groepen:                                                                                                                                                                                    Bij een groep denken we aan allerlei samenstellingen van 2 tot 8 personen. Afhankelijk van de vraag kan er zowel eenmalig als gedurende een korte periode (max. 5 sessies) gewerkt worden. Bijvoorbeeld:

 • Vrienden of partners die een persoonlijke of relatiegerichte vraag willen inbrengen.
 • Een groep vrienden, collega’s of studenten, die bijvoorbeeld de groepsdynamiek wil onderzoeken, of waarin de deelnemers naar hun plek in de groep willen kijken, meer begrip voor zichzelf en/of voor de ander willen ontwikkelen.
 • Een groep waarin de deelnemers elkaar niet kennen (bijvoorbeeld uit een buurthuis, inloophuis, kerkelijke gemeente of yogacentrum), maar een gezamenlijk of een persoonlijk thema willen onderzoeken, zoals een levensfase of de impact van een grote gebeurtenis. In het contact met onbekenden kan de drempel lager zijn om persoonlijke dingen aan de orde te stellen.

Afhankelijk van de grootte van de groep, de tijdsduur, de vraag en het aantal sessies berekenen we de kosten voor een groepssessie. Groepssessies worden begeleid door Jolanda en mij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.
Mogelijk betaalt de werkgever (mee aan) intervisie- of groepssessies, bijvoorbeeld vanuit een scholingsbudget.

Workshops of lezingen                                                                                                                                                         

In overleg kan ik op locatie workshops of lezingen verzorgen, bijvoorbeeld over leren samenwerken, afstemmen, je eigen plek innemen in een groep/ in de wereld, grenzen stellen, leiding durven nemen enz.  Neem hiervoor gerust contact op.

Saxofoonles of muziekles/ muzikale begeleiding op maat

Het leren bespelen van de saxofoon, om bijvoorbeeld in een orkest te kunnen gaan spelen of een band, of gewoon zelf voor je eigen ontspanning en plezier.

Op maat voor wie?

Denk hierbij aan muziekles bij een handicap, zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, angststoornissen, verstandelijke beperking. Of bij faalangst of podiumvrees.

Het verschil met muziektherapie is dat het bij muziekles gaat om het leren bespelen van een instrument, terwijl bij muziektherapie allerlei instrumenten en geluiden worden ingezet om een ervaren probleem om te buigen naar een beter perspectief. Bij therapie is het doel dus niet om een instrument te leren bespelen, bij muziekles wel. Er wordt bij muziekles ook geen behandelplan gemaakt, wel is er van tijd tot tijd een evaluatie of het nog steeds voor beide partijen aan de verwachtingen voldoet.